Menu

     
MIMORIADNA SITUÁCIA  NA SLOVENSKU
 
 
  Núdzový stav na Slovensku - dodržujte nariadenia vlády a rozhodnutia krízového štábu - chránte sa pred nákazou

Projekt:                             Maturanti

 

Organizátori:            Mestský klub SMER-SD Stará Turá

                                    Stredná odborná škola Stará Turá

Cieľová skupina:     študenti 4 ročníka Strednej odbornej školy Stará Turá/ maturanti /

Počet študentov:     80

Miesto realizácie:    Stredná odborná škola Stará Turá / aula školy/

Termín realizácie:     I. časť november 2011

                                    II. časť marec  - apríl 2012

 

Cieľ projektu:

I. časť:

V rámci výučby „ Príprava na život“  osloviť pútavou formou mladých ľudí, ktorí končia strednú školu na tému čo ich čaká v reálnom živote po ukončení štúdia. Vysvetliť čo je a ako funguje politický systém, čo je parlamentná demokracia, kto riadi spoločnosť, význam politických strán, význam volieb do zákonodarného zboru, postavenie Vyšších územných celkov /VUC/ a komunálnych volieb. Oboznámiť so základnými princípmi fungovania Európskej únie.

Poukázať na význam a postavenie občana v politickom systéme. Cieľom je vzbudiť u mladých ľudí záujem o túto oblasť a tým im pomôcť dostatočne pochopiť ich práva a možnosti na riadení spoločnosti. Cieľom je zvýšiť ich uvedomenie a sebavedomie a zároveň ich vyzvať aby si tvorili vlastný názor na svet.

Na stretnutie okrem lektora prizvať aj mladého poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý im na vlastnom príklade bude demonštrovať že aj mladý človek môže dosiahnuť zaujímavé postavenie.

Lektor:Dr. Marian Mesiarik, bývalý riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Hosť:poslanec NR SR

 

II. časť:

            Dva alebo tri mesiace pred maturitou a ukončením školy znova osloviť týchto študentov, kde nadviazať na I. časť a podrobne ich oboznámiť čo ich čaká na trhu práce, čo a aké povinnosti majú voči štátu po skončení školy, naznačiť ako sa hľadá práca , naznačiť

základné pracovnoprávne normy. Oboznámiť ich s  právami a povinnosťami po dosiahnutí dospelosti v sociálnej oblasti a v oblasti dodržiavania zákonov. Venovať pozornosť aj skupine študentov, ktorí budú v štúdiu pokračovať na vysokej škole. Oboznámiť mladých ľudí o trhu práce v Európskej únii a možnosťami ktoré im štát prostredníctvom systému EURES a úradov práce môže poskytnúť pri hľadaní práce v zahraničí.

            Informovať o možnostiach získania informácií v tejto oblasti v systéme internetu a systéme špecializovanej štátnej sféry.

Lektor:  Dr. Marian Mesiarik, bývalý riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Hosť:  poslanec Európskeho parlamentu a jeden mladý človek, ktorý už dosiahol vo svojom živote významný úspech

 

Náklady projektu:  projekt nevyžaduje žiadne finančné náklady

 

Kto je Online

Práve tu je 14 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Partneri