Menu

     
MIMORIADNA SITUÁCIA  NA SLOVENSKU POKRAČUJE
 
 
  Núdzový stav na Slovensku sa skončil - buďte disciplínovaní, chránte sa pred nákazou

Projekt:               Zvýšenie počítačovej gramotnosti seniorov

                                         Vnučky a vnuci učia starých rodičov

 

Cieľ projektu:

 Pútavým spôsobom zvýšiť počítačovú gramotnosť seniorov tak, aby dokázali využívať internet pre zlepšenie kvality svojho života.

Zorganizovať v spolupráci zo Základnou školou a Mestským úradom v Starej Turej kurz pre seniorov. Škola vyberie talentovaných žiakov v oblasti počítačovej techniky, ktorí budú pod dohľadom povereného pedagóga vyučovať seniorov podľa vopred dohodnutého harmonogramu. V praxi to znamená že vnučky a vnuci budú učiť starých rodičov.

Klub dôchodcov  a Jednota dôchodcov pripravia zoznam záujemcov o absolvovanie kurzu a odovzdajú ho organizátorom.

 

Organizátor: Mestský klub SMER-SD

Mestský úrad Stará Turá

Základná škola  Stará Turá

 

Mestský klub SMER-SD, Mestský úrad Stará Turá a Základná škola v Starej Turej venujú tento projekt ako dar seniorom v rámci Mesiaca úcty k starším a zároveň projektom zahajujeme aktivity v súvislosti s vyhlásením roka 2012 za rok Zbližovania generácií.

 

Organizačné zabezpečenie projektu:
Mestský klub SMER-SD zabezpečí
-výber seniorov, ktorí budú zapojení do projektu tak aby v jednej skupine bolo maximálne 10   účastníkov
-potrebnú techniku / počítače / pre Klub dôchodcov a Jednotu dôchodcov
- krytie nákladov projektu
-organizáciu priebehu kurzu, jeho otvorenie, priebeh a ukončenie
-propagáciu projektu

                                                                                    

 

Základná škola zabezpečí
-výber žiakov, ktorí budú učiť seniorov
-výber a stanovenie zodpovedného pedagóga
-zostavenie plánu výuky vrátane harmonogramu výuky a obsahovej stránky
-umožnenie prvej časti kurzu - základný výcvik uskutočniť v priestoroch školy / počítačovo   vybavenej triede, využitie učiteľského počítača/
-vyučovanie seniorov v druhej časti uskutoční  priamo na počítačoch v klube dôchodcov

 

Mestský úrad Stará Turá zabezpečí

-zavedenie internetu do priestorov Klubu dôchodcov

-zapojenie a oživenie počítačov v Klube dôchodcov

                                                                      

Termín konania :

 

Zahájenie:  24.11.2011

Ukončenie:do konca roka 2011

 

                         

                                                                    

Zodpovedné osoby:  Dr. Marian Mesiarik, vedúci Mestského klubu SMER-SD

                                        Ing. Ján Kišš, primátor mesta Stará Turá

                                            Mgr. Anna Chmúrová, riaditeľka Základnej školy

 

 

Dozorujúci pedagóg:      Lenka Durcová

Vypracoval: M. Mesiarik

 

 

 

 

 

 

 

Kto je Online

Práve tu je 7 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Partneri