Menu

     
MIMORIADNA SITUÁCIA  NA SLOVENSKU
 
 
  Núdzový stav na Slovensku - dodržujte nariadenia vlády a rozhodnutia krízového štábu - chránte sa pred nákazou

Splnenie ďalších dvoch sociálnych opatrení vlády R. Fica

„Krátko po tom, čo sme oznámili výrazné zvýšenie minimálnej mzdy, môžeme dnes oznámiť splnenie ďalších predsavzatí, ktoré sme prijali v súvislosti so záväzkom zlepšovať životnú úroveň ľudí na Slovensku,“ povedal na tlačovej besede predseda vlády R. Fico. Ide o zavedenie dočasného súbehu poberania dávky v hmotnej núdzi s príjmom z práce a zvýšenie odvodových úľav pre študentov pracujúcich na dohodu. Vláda chce  každoročne vynakladať finančné prostriedky na zlepšovanie životnej úrovne ľudí. „V týchto opatreniach chceme pokračovať každý rok,“ zdôraznil Fico.

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákony podľa ktorých sa od začiatku budúceho roka  na Slovensku zavedie súbeh príjmu z práce a poberania dávok v hmotnej núdzi. Nárok na pomoc v hmotnej núdzi budú mať pôvodne dlhodobo nezamestnaní ľudia, ktorí si našli prácu a ich zárobok nepresahuje dvojnásobok minimálnej mzdy, čo bude v budúcom roku 760 eur. Bude sa to vzťahovať aj na tých nezamestnaných, ktorí nepracujú viac ako jeden rok a nie sú evidovaní ako nezamestnaní na úrade práce. Prvých šesť mesiacov budú mať tieto osoby nárok na osobitný príspevok v sume 126,14 eura mesačne a ďalší polrok od štátu dostanú príspevok v sume 63,07 eura mesačne. „Ide nám o to, aby sme motivovali ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, aby si hľa dali prácu,“ povedal premiér Fico. Ide o veľmi dôležité sociálne opatrenie.

Druhým opatrením, ktoré  schválil parlament, je zvýšenie hranice zárobku pri dohodách o brigádnickej práci, do ktorej študenti stredných a vysokých škôl neplatia odvody, na jednotnú sumu 200 eur. V súčasnosti sú študenti od 18 do 26 rokov oslobodení od odvodov do sumy zárobku na jednu brigádnickú dohodu vo výške 159 eur a študenti do 18 rokov do príjmu z dohody vo výške 68 eur. " Aj tu chceme študentov motivovať, a to tak, že ak si brigádnickú prácu nájdu, tak aby ich odmena bola čo najvyššia," dodáva R. Fico.

Študenti vo veku od 18 do 26 rokov majú už v súčasnosti pri platení odvodov na dohodu výnimku. Ak na jednu dohodu o brigádnickej práci zarobia v tomto roku do 159 eur mesačne, platí za nich tak ako v minulosti odvody len zamestnávateľ, a to vo výške 1,05 % zo zarobenej sumy (úrazové a garančné poistenie). Samotný študent pri príjme do 159 eur odvody naďalej neplatí. Ak chce byť oslobodený od platenia odvodov študent strednej školy vo veku do 18 rokov, môže v tomto roku zarobiť na jednu brigádnickú dohodu najviac 68 eur mesačne.

Kto je Online

Práve tu je 13 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Partneri