Menu

     
MIMORIADNA SITUÁCIA  NA SLOVENSKU
 
 
  Núdzový stav na Slovensku - dodržujte nariadenia vlády a rozhodnutia krízového štábu - chránte sa pred nákazou

                                               Tretí balík opatrení pre občanov - prehľad

 

Je správne, aby sa štát podelil s občanmi o dobré hospodárske výsledky. Na slávnostnom sneme strany SMER - SD v Nitre to konštatoval jej predseda Robert Fico, ktorý predstavil tretí vládny sociálny balík. Tretí sociálny balík sa stane súčasťou programového vyhlásenia vlády na roky 2016 až 2020 za predpokladu, že SMER - SD bude súčasťou novej vlády. „V roku 2016 schválime všetku potrebnú legislatívu a od roku 2017 sa začnú jednotlivé opatrenia realizovať v  praxi.“ Povedal R. Fico

 

Ø  Prvým opatrením je vznik 100 000 nových pracovných miest do roku 2020

 "Pôjde o kombináciu opatrení zameraných na znižovanie štrukturálnej nezamestnanosti a zvyšovanie zamestnanosti absolventov. Budeme efektívne koordinovať a plánovať hospodársku politiku a maximálne rozbehneme zákon o podpore menej rozvinutých okresov," priblížil Robert Fico. Strana chce väčší dôraz klásť aj na vytvorenie pracovných miest v pôdohospodárstve, chce tiež napríklad pokračovať v rozširovaní materských škôlok.

 

Ø  Druhým opatrením je zníženie zdravotných odvodov pre nízkopríjmových zamestnancov.

Bude zreformovaný  systém zdravotných odvodov, nová právna úprava zvýši odvodovú odpočítateľnú položku , čo znamená nižšie zdravotné odvody. Zároveň bude rozšírená skupina tých, ktorí budú mať nárok na túto výhodu.Toto opatrenie by sa malo dotknúť 780 000 ľudí a stáť by malo 90 miliónov eur.

 

Ø  Tretím opatrením je výstavba nájomných bytov pre mladých.

Strana SMER - SD chce stavať  štartovacie byty pre mladých. Zabezpečiť  podmienky na výstavbu 5 000 nájomných bytov v réžii samospráv. Byty majú byť financované formou štátnej dotácie a lacného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Bude zavedený aj výhodnejší model tejto kombinácie pre mestá a obce. Na toto opatrenie pôjde 90 miliónov eur, ktoré sa objavia v rozpočtoch samospráv.

Ø  Štvrtým opatrením sú učitelské byty zadarmo

 Týmto opatrením sa Slovenso vráti k slovenskej tradícii. Štát postaví približne     2000 nových nájomných bytov pre začínajúcich učiteľov na najnižšom platovom stupni, ktorí budú platiť iba režijné náklady.

 

Ø  Piatim opatrení je príspevok na bývanie študentov a rekonštrukcie internátov

Ďalším opatrením je príspevok na bývanie študentov a rekonštrukcia internátov. Na toto opatrenie pôjde  50 miliónov eur, čo zabezpečí obnovu 10 000 miest pre študentov. Je vyhradených 25 miliónov eur ako príspevok na ubytovanie pre vysokoškolských študentov.

Ø  Opatrením číslo šesť je zdvojnásobenie vianočného príspevku pre dôchodcov

V sociálnej oblasti je ďalším opatrením zdvojnásobenie vianočného príspevku pre nízkopríjmových dôchodcov.  Odhadovaný náklad bude približne 50 miliónov eur ročne. Budú vytvorené všetky podmienky na to, aby sa vianočný príspevok pravidelne zvyšoval a aby sa v vytvoril predpoklad na jeho transformáciu na takzvaný 13. dôchodok.

Ø  Opatrenie 7 zvažuje viac prostriedkov pre opatrovateľov postihnutých detí a dôchodcov

Viac peňazí má ísť aj pre opatrovateľov postihnutých detí a dôchodcov. Osoby starajúce sa o ťažko zdravotne postihnutých patria medzi ľudí, ktorí sú najviac odkázaní na pomoc sociálneho štátu. Ročne si týmto opatrením bude moct opatrovateľ  prilepšiť okolo 1 000 eur.

 

Ø  Opatrenie č. 8 je obnova 1 000 km regionálních ciest

Obnova 1 000 kilometrov regionálnych ciest je  dobrá správa pre samosprávy. Bude vyčlenených 100 miliónov eur na obnovu ciest. Toto však nemá nič spoločné s pokračovaním dostavby diaľnic. Ide o skvalitnenie života v obciach.

 

Ø  Deviate opatrenie zavádza bezplatné autobusy k vlakom zadarmo

Po vlakoch zadarmo sú ďalším opatrením v treťom sociálnom balíku  bezplatné autobusy k vlakom. Náklady predstavuju  30 miliónov eur.  Zavedenie tohoto opatrenia bude až po dôslednej analýze propojenosti vlakových a autobusových spojov.

Ø  Desiate opatrenie obsahuje zvýšenie bezpečnosti krajiny a občanov

Posledným opatrením je zabezpečenie bezpečnosti občanov Slovenska. Bude  zvýšený  počet vyškolených policajtov. K zmenám dôjde aj v oblasti legislativy tak aby umožňovala prísnejší a rychlejší režim pri zaisťovaní bezpečnosti. 

 

 

Kto je Online

Práve tu je 14 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Partneri