Menu

     
MIMORIADNA SITUÁCIA  NA SLOVENSKU
 
 
  Núdzový stav na Slovensku - dodržujte nariadenia vlády a rozhodnutia krízového štábu - chránte sa pred nákazou

Výmena parkovacieho preukazu a preukazu ZŤP

Držitelia starých osobitných označení motorových vozidiel prepravujúcich ťažko zdravotne postihnutú osobu či ťažko pohybovo postihnutú osobu si boli povinní vymeniť parkovací preukaz  do  31.12.2012 .

Podľa Zákona č.447/2008 Z.z.  o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 65 ods.11 :

Osobitné označenie vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu, ktoré bolo vydanédo 31. decembra 2008, platí do 31. decembra 2012,  ak neuplynula doba jeho platnosti alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím nie je vyhotovený parkovací preukaz podľa uvedeného zákona účinného od 1. januára 2009.

Parkovací preukaz vydaný po 1.1.2009 zostáva naďalej v platnosti a nemusí sa vymieňať!

O vydanie parkovacieho preukazu treba požiadať písomne na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, na odbore sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska. Tlačivo žiadosti môže občan vypísať osobne priamo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska. Následne bude príslušný orgán postupovať v zmysle právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze.

Výmena prebieha rýchlo ak nezabudnete na fotografie , občiansky preukaz a 1xfotografiu (3x3cm), prineste aj staré doklady   (2 kartičky park. preukazov do auta)  a staré označenie auta 01 (1 kartička).

 

Parkovací preukaz, je už so znakom Európskej únie, ktorý platí v celej Európskej únii.

 

Súčasne s výmenou označení motorových vozidiel prebieha aj výmena preukazov občana s ťažkým zdravotným postihnutím vydaných pred 1. januárom 2009 za preukazy s ochrannými známkami. Potrebné je predložiť pôvodný preukaz ŤZP, ŤZP/S, občiansky preukaz a 1 fotografiu (3x4 cm). Lehota na výmenu ŤZP preukazov končí 31. decembra 2013. – Podľa Zákona č.447/2008 Z.z.  o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 65 ods.10

Pre občanov ZŤP z okresu Nové Mesto nad Váhom ( vrátane Stará Turá) sa vymieňajú preukazy na  Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom (Hviezdoslavova 36, zelená budova, 4.posch., č.dverí: 404) pre občanov z okresu Myjava sa vymieňajú  na  Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny - pracovisko Myjava, M.R. Štefánika č.6, 2.posch., č.dverí 216,   v uvedených úradných hodinách:

 

Pondelok   8,00 hod. – 12,00 hod.       13,00 hod. – 15,00 hod.

Utorok      8,00 hod. – 12,00 hod.       13,00 hod. – 15,00 hod.

Streda       8,00 hod. – 12,00 hod.       13,00 hod. – 17,00 hod.

Štvrtok      NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok       8,00 hod. – 12,00 hod.

Telefonický kontakt

Nové Mesto nad Váhom:  032/2442 640, klap. 670,671,673

Myjava:  034/2445 671

 

Kto je Online

Práve tu je 14 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Partneri