Menu

     
MIMORIADNA SITUÁCIA  NA SLOVENSKU
 
 
  Núdzový stav na Slovensku - dodržujte nariadenia vlády a rozhodnutia krízového štábu - chránte sa pred nákazou
:
Ďakujeme všetkým za dôveru

V sobotu 28.6.2014 sa v Bratislave konal pracovný Snem strany SMER- sociálna demokracia.  Úlohou rokovania bolo zhodnotiť plnenie Programového vyhlásenia vlády a prijať postup na ďalšie obdobie. Predseda strany R. Fico poukázal na pozitívne výsledky pri plnení úloh a kriticky poukázal na nedostatky a rezervy nie len pri plnení úloh, ale aj v činnosti strany SMER-SD. Prehlásil, že strana sa musí výrazne vrátiť smerom k občanovi a všetci funkcionári od ministrov až po funkcionárov v obciach si opätovne musia uvedomiť, že sú na svojich postoch pre ľudí a nie opačne. Snem prijal rozhodnutia na základe ktorých sa v najbližšom období uskutoční personálny audit v strane na všetkých stupňoch organizačnej štruktúry. Strana sa rozlúči s tými, ktorí vo funkcii sklamali. Je preto možno očakávať aj personálne zmeny vo vláde a na ďalších postoch. Snem schválil postup na ďalšie obdobie a schválil Opatrenia na zlepšenie životnej úrovne ľudí.

Za okresnú organizáciu SMER- SD Nové Mesto nad Váhom sa snemu zúčastnili Dušan Bublavý, Marian Mesiarik a Vladimír Sumbal

 

  

   

 

   

  

   

  

   

  

   

  

   

 

Kto je Online

Práve tu je 13 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Partneri