Menu

     
MIMORIADNA SITUÁCIA  NA SLOVENSKU
 
 
  Núdzový stav na Slovensku - dodržujte nariadenia vlády a rozhodnutia krízového štábu - chránte sa pred nákazou

 

V pondelok 6.2.2017 sa konal v Spoločenskom dome v Novom Meste nad Váhom Snem Okresnej organizácie strany SMER-SD. Šesťdesiat delegátov privítalo vzácneho hosťa predsedu Krajskej rady SMER-SD, poslanca NR SR, župana, Jaroslava Bašku. Predseda Okresnej organizácie  Dušan Bublavý vo svojej správe zhodnotil činnosť okresnej organizácie za uplynulé obdobie a predložil návrh Postupu Okresnej organizácie v príprave a zabezpečení volieb do VÚC, ktoré sa budú konať v tomto roku. Kriticky poukázal na nedostatky a rezervy v práci a ocenil dosiahnuté výsledky. Konštatoval, že Okresná organizácia SMER-SD v Novom Meste nad Váhom sa radí medzi najlepšie organizácie v rámci  kraja. Vyzval všetkých členov k ďalšej zodpovednej práci a vysokej aktivite zameranej na občanov a predovšetkým mladých ľudí. Krajský predseda Jaroslav Baška ocenil prácu okresnej organizácie, poďakoval všetkým členom za aktívny prístup a podrobne informoval o najbližších úlohách strany a o aktuálnej politickej situácii. Nasledovala živá a konštruktívna diskusia v ktorej delegáti poukázali na aktuálne problémy v spoločnosti a regióne. Odznelo viacero zaujímavých návrhov, ktoré dokazovali vysoký záujem o problémy a ich riešenie. Delegáti snemu v uznesení schválili úlohy pre okresnú organizáciu a stranícke kluby na nastávajúce obdobie. V závere rokovania poďakoval D. Bublavý delegátom za aktívnu účasť na sneme.

Za Mestský klub SMER-SD Stará Turá sa zúčastnilo 10 delegátov na čele s vedúcim klubu p. Császárom.

 

              

              

              

              

              

Kto je Online

Práve tu je 17 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Partneri