Menu

     
MIMORIADNA SITUÁCIA  NA SLOVENSKU
 
 
  Núdzový stav na Slovensku - dodržujte nariadenia vlády a rozhodnutia krízového štábu - chránte sa pred nákazou

   

V piatok dňa 30.11.2018 sa stretli členovia Základnej organizácie  Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov / SZPB / v Starej Turej na výročnej členskej schôdzi. Predsedníčka Zuzana Zigová privítala hostí z Oblastného výboru SZPB v Novom Meste nad Váhom pána Krištofíka a pána Dvorštiaka. Vo výročnej správe  p. Zigová zhodnotila aktivity a celkovú činnosť organizácie za rok 2018. „ Je veľmi dobré že naša organizácia je aktívna a pracuje na dobrej úrovni „ skonštatovala v správe. V diskusii hostia z oblastného výboru poukázali na aktuálnu politickú situáciu a pretrvávajúce nebezpečie prebúdzania sa fašizmu aj na Slovensku. Vyzvali členov SZPB k aktívnej práci s orientáciou na mladých ľudí. Živá a vecná diskusia prítomných členov svedčí o záujme aktívne pracovať a presadzovať zachovanie úcty k obetiam fašizmu. Schválením uznesenia členovia prijali aktívny a veľmi konkrétny plán činnosti na rok 2019.

 

            

            

            

                                          

                            

              

              

                                           

Kto je Online

Práve tu je 16 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Partneri