Menu

     
MIMORIADNA SITUÁCIA  NA SLOVENSKU
 
 
  Núdzový stav na Slovensku - dodržujte nariadenia vlády a rozhodnutia krízového štábu - chránte sa pred nákazou

 

Na pomoc občanom

 

 

Na našej stránke prichádzame s pomôckou pre občanov ktorou približujeme poslanie, činnosť a kontaktné údaje špecializovaných štátnych úradov v našom okrese. Práve tieto úrady sú občania nútení často využívať pre riešenie problémov. Stáva sa, že občan príde na takýto úrad nepripravený, nemá pri sebe potrebné doklady, nepozná stránkové dni a výsledkom je, že musí úrad navštíviť niekoľko krát. Našim cieľom je poskytnúť občanovi  základné informácie tak, aby sa mohol pripraviť na vybavenie problému na príslušnom špecializovanom úrade.

 

Tvorba fondu opráv v bytových domoch sa upraví

Dôležité čísla pre rok 2014

Nová služba občanom - Call centrum MV SR

Na pomoc nezamestnaným a podnikateľom -  Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny

Trenčiansky samosprávny kraj - kompetencie

Zmeny v zákone o službách zamestnanosti

Upozornenie pre podnikateľov

Zmeny v zákone o hmotnej núdzi 

Poplatok za TV a rozhlas po novom !

Výmena vodičských preukazov

Obvodný lesný úrad  

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie

Odbor živnostenského podnikania

Obvodný pozemkový úrad

Obvodný úrad životného prostredia

Katastrálny úrad     nové otváracie hodiny Katastra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kto je Online

Práve tu je 16 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Partneri