Menu

     
MIMORIADNA SITUÁCIA  NA SLOVENSKU
 
 
  Núdzový stav na Slovensku - dodržujte nariadenia vlády a rozhodnutia krízového štábu - chránte sa pred nákazou

Po skončení štúdia je najdôležitejšou úlohou čo najskôr si nájsť  prácu, najlepšie v odbore v ktorom som sa vyučil. Nie je to jednoduché ale pre ďalší život nevyhnutné a rozhodujúce.

 

           Ako na to? Pomôže mi niekto? Pôjde to aj bez známostí?

 

Jednoznačne môžeme odpovedať, že áno. Je k tomu potrebná zdravá dávka sebavedomia, trochu odvahy, úprimný záujem a dostatok informácií o možnostiach ktoré môžeme využiť. Musíme však brať do úvahy aj vysokú nezamestnanosť a ekonomickú nestabilitu.

Aké sú nevýhody súčasného trhu práce ?

 • vysoká nezamestnanosť
 • neexistencia hospodárskej koncepcie na Slovensku
 • štát nemá žiadne priority v ekonomike a všetko ponecháva na trh
 • nestabilita v ekonomike
 • zraniteľný odbyt výrobkov
 • výrazný pokles spotreby čo zapríčiňuje pokles výroby

Aké sú výhody súčasného trhu práce ?

 • otvorenosť pracovného trhu v rámci krajín EU
 • reálna možnosť zamestnať sa aj v krajinách mimo EU
 • možnosti využiť pomoc úradov práce, agentúr a iných inštitúcií napríklad EURES
 • slobodný prístup k výberu zamestnania čiže zákaz diskriminácie

Aké sú prednosti našich absolventov ?

 • flexibilita absolventov, ochota cestovať a pracovať aj mimo SR
 • jazykové znalosti
 • zručnosti a schopnosť prispôsobovať sa prostrediu
 • skromnosť v cene práce
 • ochota vykonávať aj inú prácu nie len tú na ktorú sa absolvent vyučil
 • zatiaľ ešte stále dobrá úroveň nášho školstva teda kvalita absolventov

Čo by som mal vedieť ak si chcem nájsť prácu?

 • poznať trh práce jeho fungovanie doma i v zahraničí
 • poznať mieru nezamestnanosti v tom regióne kde hľadám prácu
 • poznať perspektívnosť povolaní o ktoré mám záujem
 • poznať správanie sa a prosperitu firmy kde chcem pracovať, zvlášť správanie sa firmy k svojim zamestnancom vrátane dodržiavania Zákonníka práce
 • vedieť kde hľadať voľné pracovné miesta  doma ale i v zahraničí
 • vedieť kto mi môže pomôcť
 • vedieť, že je i mnoho podvodníkov a špekulantov, ktorí zneužívajú mladých ľudí a za úplatu sľubujú zabezpečenie práce, podobne sa správajú aj niektoré agentúry
 • každú agentúru či sprostredkovateľa práce ktorí sľubujú vybavenie práce za úplatu je možné si overiť na stránkach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny  na adrese sprostredkovanie zamestnania za úhradu    

Kto mi pomôže pri hľadaní práce?

 • najkvalitnejšiu bezplatnú pomoc pri hľadaní zamestnania poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa príslušnosti trvalého pobytu uchádzača
 • kvalitnú pomoc môžete získať cez personálne agentúry, ktorých register nájdete na stránkach Profesie
 • sprostredkovatelia práce zaregistrovaní na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny
 • v meste Stará Turá môžete využiť aj našu pomoc, ktorú poskytujeme v rámci bezplatného poradenstva, organizovaného Mestským klubom SMER-SD
 • pri hľadaní zamestnania v zahraničí využite pomoc ktorú bezplatne poskytuje úrad práce prostredníctvom služby EURES  /Európsky portál pre pracovnú mobilitu/

 Voľné pracovné miesta

Pri hľadaní práce je veľmi dôležité vedieť o voľných pracovných miestach. V súčasnosti je dostatok kvalifikovaných informácií o voľných pracovných miestach. Tieto informácie nájdete na stránkach :

Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny  www.upsvar.sk

Profesia  www.profesia.sk

EURES  www.eures.sk

 

Problematiku zamestnanosti, práva a povinnosti uchádzača o zamestnanie , úlohy úradu práce, podporné programy vrátane rekvalifikácií a ďalšie informácie najdete v Zákone č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti  www.upsvar.sk  v časti právne predpisy

Kto je Online

Práve tu je 7 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Partneri