Menu

     
MIMORIADNA SITUÁCIA  NA SLOVENSKU
 
 
  Núdzový stav na Slovensku - dodržujte nariadenia vlády a rozhodnutia krízového štábu - chránte sa pred nákazou

Zamestnanie formou živnosti je výbornou alternatívou aj pre mladých ľudí absolventov stredných a vysokých škôl. Počet živnostníkov rastie aj vďaka podpore štátu. Živnosť je zároveň jednou z najlepších foriem seba uplatnenia a výbornou formou samo zamestnania

 

                Ponúkame vám niekoľko praktických informácií

 

Rozdelenie živností

Živnosti sú len ohlasovacie a delia sa na remeselné, viazané a voľné.

 • Remeselná živnosť si vyžaduje odbornú spôsobilosť získanú vyučením v odbore alebo praxou.
 • Viazaná živnosť si vyžaduje splniť vzdelanie, prax, poprípade získanie osvedčenia alebo oprávnenia.

 Podmienky splnenia prevádzkovania živnosti

Všeobecnými podmienkami prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť.

 Preukaz živnostenského oprávnenia

Oprávnenie na živnosť sa preukazuje osvedčením o živnostenskom oprávnení, výpisom zo živnostenského registra. Všetky predmety podnikania sa zaznačia na jednom osvedčení. Za každý z nich treba zaplatiť zvlášť.

 Lehota na vydanie osvedčenia pre živnostenský úrad

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení sa vydáva najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia elektronického výpisu z registra trestov GP SR.

 Pozastavenie živnosti

Živnostník si môže svoju živnosť aj pozastaviť. Pozastavenie však nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky. Za tento úkon sa platí správny poplatok 4 eurá.

 Služby pre právnické osoby

Právnické osoby

sa zapisujú do obchodného registra. Živnostenský úrad im poskytuje služby spojené so zápisom do obchodného registra. Úrad urobí aj prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby - za každých začatých 15 strán sa platí správny poplatok 5 eur.

 Predmety podnikania na webe

Zoznam voľných živností na stránke http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie slúži ako odporúčanie, podnikateľská činnosť sa môže označiť aj inými slovami, ale vyžaduje sa určitosť a zrozumiteľnosť.

Remeselné živnosti sú vymenované v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v prílohe číslo 1. Obsahové náplne remeselných živností si môžete pozrieť na stránke http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie tam je uvedené, čo tá-ktorá živnosť zahŕňa, pre ktoré učebné a študijné odbory je vlastná a tiež to, na ktoré práce nie je potrebné ohlasovať remeselnú živnosť.

Aj viazané živnosti vymenúva zákon. V prílohe číslo 2 živnostenského zákona sú uvedené predmety podnikania, ktoré si vyžadujú určitú odbornú spôsobilosť.

           Vybavovanie živnosti na živnostenskom úrade

Kto chce prevádzkovať živnosť, musí to ohlásiť na živnostenskom úrade podľa miesta svojho bydliska a poskytnúť svoje údaje.

Záujemca o živnosť vybaví na jednotnom kontaktnom mieste ( živnostenskom úrade)

 • bezplatný výpis z registra trestov, úradníci ho zabezpečia z generálnej prokuratúry
 • registráciu k dani z príjmu fyzickej osoby, úradníci oslovia daňový úrad
 • zmenu v systéme zdravotného poistenia, úradníci upovedomia zdravotnú poisťovňu

K tomu potrebuje

 • formulár na ohlásenie živnosti, je na každom kontaktnom mieste alebo na internetovej stránke
 • 5 eur za každú voľnú živnosť
 • 15 eur za každú remeselnú alebo viazanú živnosť

Kam ísť nemusí, ale môže

 • do Sociálnej poisťovne – nemusí platiť odvody, ale môže sa prihlásiť ako dobrovoľne poistená osoba

 Možnosť využitia služieb elektronickým podaním, podpísané zaručeným elektronickým podpisom

 Od januára 2012 nastala možnosť využiť služby na živnostenskom úrade prostredníctvom elektronických prostriedkov. Pre jednotlivé služby je vyžadované od občana použitie elektronického podpisu, s výnimkou žiadosti o výpis zo živnostenského registra z verejnej časti.

Elektronické služby sú realizované prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) http://www.portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx

Elektronické služby ktoré môže občan využiť

 • ohlásenie voľnej, remeselnej, viazanej živnosti
 • pozastavenie živnosti
 • ukončenie živnosti
 • VŽR – verejný
 • VŽR – neverejný
 • Oznámenie zmeny
 • Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb

Služby, ktoré poskytuje živnostenský úrad sú bezplatné, okrem ohlásenia remeselnej a viazanej živnosti,(správny poplatok 7,50 eura) a oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti ( správny poplatok 2 eurá).

Elektronická služba zahŕňa aj automatické zasielanie elektronických výstupných dokumentov. Pri niektorých službách bude živnostenský úrad zasielať aj výstupný dokument na papieri.

 Kde nájdete živnostenský úrad?

Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom 
ul. Hviezdoslavova 36
915 41 Nové Mesto nad Váhom    
Úradné hodiny:
Pondelok - piatok    8,00 - 14.30
Streda                        8,00 - 16,30
Štvrtok                        nestránkový deň                                                                          

Telefonický kontakt: 032/ 7745530-3

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 Praktická poznámka:

Kolky je možné kúpiť len na poštách. Správny poplatok sa dá zaplatiť aj v hotovosti do pokladne Obvodného úradu

Pre občanov, ktorí chcú začať podnikať a sú zaevidovaní na úrade práce ako nezamestnaní najmenej 3 mesiace poskytuje štát finančný príspevok na vykonávanie podnikateľskej činnosti. Jeho výška je určená podľa miery nezamestnanosti v okrese. Začiatkom roka 2012 bola výška príspevku v okrese Nové Mesto nad Váhom 2 570 Euro.

 

Kto je Online

Práve tu je 20 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Partneri