Menu

     
MIMORIADNA SITUÁCIA  NA SLOVENSKU
 
 
  Núdzový stav na Slovensku - dodržujte nariadenia vlády a rozhodnutia krízového štábu - chránte sa pred nákazou

Po skončení štúdia na strednej alebo vysokej škole vás čakajú povinnosti o ktorých by ste  mali vedieť včas. Ako postupovať, aké práva a povinnosti má absolvent aj v súvislosti so zdravotným a sociálnym poistením? Môžete sa dozvedieť na tejto stránke.

Absolventi strednej školy

 • v roku v ktorom skončili štúdium majú nárok na prázdniny, pre nich končí školský rok  31.augusta. Zdravotné poistenie za nich platí štát.
 • ak absolvent nastúpi do zamestnania jeho zamestnávateľ ho do 8 dní prihlási do   zdravotnej a sociálnej poisťovne
 • ak absolvent nenastúpi do zamestnania a ani nepokračuje v štúdiu ďalej na vysokej škole prihlási sa na úrade práce k zaevidovaniu najneskôr do 7. Septembra. Jeho rodičia majú nárok na detské prídavky aj za mesiace júl a august
 • ak absolvent nezačne pracovať nemá žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni môže  ale využiť dobrovoľné poistenie, ktoré mu Sociálna poisťovňa podrobne vysvetlí
   


Absolventi vysokej školy

 • v deň keď absolvujete záverečnú štátnu skúšku prestávate byť študentom tu upozorňuje že nie až v deň promócií
 • ak sa absolvent vysokej školy nezamestná ihneď na druhý deň musí sa zaevidovať na úrade práce do 7 dní od skončenia štúdia. Úrad práce ho zaeviduje od druhého dňa po štátnici a štát platí zdravotné poistenie za neho nepretržite
 • ak absolvent riadne ukončil  jednu vysokú školu a v prípade, že sa prihlási na ďalšiu vysokú školu štát za neho zdravotné poistenie neplatí
 • ak absolvent nezačne pracovať nemá žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni môže  ale využiť dobrovoľné poistenie, ktoré mu Sociálna poisťovňa podrobne vysvetlí
   Aké povinnosti majú absolventi strednej a vysokej školy

ak sa neprihlásia na úrade práce

 • musia si od dňa v ktorom ukončili štúdium platiť poistenie do zdravotnej poisťovne ako samoplatcovia
 • absolvent musí vyplniť tlačivo „ Oznámenie poistenca / platiteľa o zmenách“ a do 8 dní od ukončenia štúdia doručiť         pobočke zdravotnej poisťovne spolu s dokladom o ukončení štúdia napríklad fotokópiou  maturitného vysvedčenia, prípadne oznámením o neprijatí na vysokú školu
 • oznámenie môže vykonať osobne alebo poštou v ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni
   


ak sa prihlási na úrade práce

 • ak sa absolvent prihlási na úrade práce a je zaevidovaný štát za neho platí poistenie do zdravotnej poisťovne avšak rodičia strácajú nárok na prídavky na deti
 • povinnosťou evidovaného absolventa na úrade práce je reagovať na ponuky práce, hľadať si zamestnanie, spolupracovať s úradom práce
 • evidovaný absolvent môže  využiť príspevok na absolventskú prax, príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť / SZČO /, vzdelávanie, informačné a poradenské služby vrátane služby EURES, sprostredkovateľské služby, odborné poradenstvo alebo iné nástroje v zmysle platného zákona o zamestnanosti
 • zdravotná poisťovňa spravidla vyžaduje doklad o ukončení štúdia
   


Odporúčame nepodceniť tieto povinnosti využiť informácie na stránkach Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovni. Nerešpektovanie zákonom stanovených povinností môže zapríčiniť problémy v budúcnosti absolventa.
Poznámka:  k lepšej informovanosti môžete využiť aj naše bezplatné poradenstvo, ktoré poskytujeme v určených dňoch  od 13.00 do 16.00 hodiny v Mestskom klube SMER-SD v Starej Turej. Určené dni najdeš v článku Zmeny v poskytovaní bezplatného právneho poradenstva


 

 

Kto je Online

Práve tu je 18 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Partneri