Menu

     
MIMORIADNA SITUÁCIA  NA SLOVENSKU
 
 
  Núdzový stav na Slovensku - dodržujte nariadenia vlády a rozhodnutia krízového štábu - chránte sa pred nákazou

Bezpečnosť v meste a na kopaniciach

 

 

Život bez strachu o svoju bezpečnosť a bezpečnosť svojej rodiny považujeme za veľmi dôležité pre spokojnosť občanov. V tomto období, v období rastu kriminality, trestnej činnosti a častého prepadávania občanov priamo v bytoch a domoch sa stáva bezpečnosť akútnou úlohou.

Samotná rozloha nášho mesta a naše rozľahlé kopanice nás nútia hľadať cesty ako zlepšiť bezpečnosť občanov zvlášť keď počujeme prípady trestnej činnosti. Aj v našom meste k takejto činnosti dochádza čo dokazuje aj riešenie viacerých prípadov podvedenia občanov zo strany špekulantov, ktoré riešime v rámci poradenskej činnosti.

Čo robíme v tejto oblasti:

-          Preventívne pôsobenie na občanov a vyzývanie ich k ostražitosti k čomu využívame
           bezplatné poradenstvo a pôsobenie v Klube dôchodcov a v Jednote dôchodcov
-          Spolupráca so samosprávou pri riešení jednotlivých prípadov
-          Spolupráca so štátnou a mestskou políciou zameraná na preventivitu, ale aj riešenie
            konkrétnych prípadov
-          Osobitnú pozornosť venujeme seniorom najmä z pohľadu ich bezpečnosti a ochrany
-          Osobitnú pozornosť venujeme kopaniciam ktoré sú najviac ohrozené cudzími živlami
-          Spolupráca s občanmi zameraná na okamžité nahlasovanie podozrivých osôb alebo
           prípadov, ktoré sa už stali tak aby sa aj ostatní občania mohli poučiť
-          V rámci cyklu stretnutí s občanmi pripravíme stretnutia s občanmi zamerané na
           bezpečnosť občanov, skúsenosti polície a možnosti použitia ochranných prostriedkov

 

Žiť v bezpečnom prostredí je právom každého občana. Nestrachovať sa o svoj život, o svoje deti , rodinu či priateľov by malo byť samozrejmé v 21. Storočí. Musíme však k tomu prispieť všetci, deti, mládež, dospelý a aj seniori. Záleží aj na nás v akom prostredí žijeme. Proti nám stojí nezodpovedná výchova ľudí zo strany verejných prostriedkov ako je televízia, filmy, počítačové hry ale aj rozmáhanie používania drog a násilia.

Kto je Online

Práve tu je 12 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Partneri