Menu

     
MIMORIADNA SITUÁCIA  NA SLOVENSKU
 
 
  Núdzový stav na Slovensku - dodržujte nariadenia vlády a rozhodnutia krízového štábu - chránte sa pred nákazou

 

 

Náš prístup k mládeži

Mládež bez akýchkoľvek pátosov chápeme ako budúcnosť mesta. Mládež považujeme za to najcennejšie čo v Starej Turej máme. Mládež však bude len taká akou ju vychováme a to už je úloha nie len rodičov, nás spoluobčanov mesta ale aj celej spoločnosti a celého spoločensko ekonomického systému.

Našim cieľom je aby mladí ľudia mali záujem zostať v Starej Turej, aby neodchádzali do iných miest ale aby cítili potrebu zostať vo svojom rodnom meste. Zároveň chceme prispieť k dokonalejšej príprave mládeže na budúce povolanie, na vstup do života medzi dospelých. Vytváranie dobrých podmienok pre život mladých ľudí v našom meste si vyžaduje sústredený a cieľavedomí prístup rodičov, politických strán, spoločenských organizácií, záujmových organizácií a vo významnej miere orgánov a organizácií mesta

Naše hlavné úlohy sú:
-          Nedopustiť rušenie škôl v meste
-          Podporovať vytváranie kultúrneho a športového vyžitia mládeže
-          Podporovať záujmovú činnosť mládeže
-          Osobitnú pozornosť venovať Domu kultúry Javorina aby naďalej skvalitňoval
           aktivity smerujúce k mládeži
-          Podporovať Základnú umeleckú školu v meste
-          Spolupracovať so Základnou školou a Centrom voľného času
-          Spolupracovať so Strednou odbornou školou pri príprave mladých ľudí do života
-          Vytvárať možnosť aj na tejto internetovej stránke zverejňovanie prác
           talentovaných mladých ľudí a ich mimoriadnych výsledkov
-          Poskytovať pomoc rodičom pri riešení problémov ich detí
-          Spolupracovať s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Za významnú úlohu považujeme neustále prispievať k zbližovaniu generácii tak aby sa medzi mládežou a seniormi neprehlbovala priepasť zapríčinená prudkým rozvojom techniky, informačného systému / počítačov / aby sa prehlbovala vzájomná úcta mladých ľudí k seniorom a seniorov k mládeži. Táto symbióza by sa mala stať charakteristickou pre naše mesto.   

 

 

.

Kto je Online

Práve tu je 25 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Partneri