Menu

    OZNÁMENIE
  ZRIADENÍM A PREVÁDZKOU OKRESNEJ STRÁNKY STRANY SMER-SD, UKONČUJEME PREVÁDZKU STRÁNKY MESTSKÉHO KLUBU. V PRÍPADE ZÁUJMU INFORMÁCIE NAJDETE na www.smer-nmnv.sk
 
   Ďakujeme za spoluprácu a záujem o naše informácie Dr. Marian Mesiarik
Náš prístup k seniorom

            Náš prístup k seniorom je adekvátny k významu seniorov v histórii ľudstva. Seniorov považujeme za ľudí, ktorí si zaslúžia úctu nie len k svojim šedinám ale hlavne úctu k tomu čo po sebe zanechávajú pre ďalšie generácie. Sme si vedomí, že nebyť seniorov nemali by sme to čo dnes máme.

            K seniorom pristupujeme s osobitnou pozornosťou aj z pohľadu spoločensko politických zmien pretože prístup nových generácií k seniorom nie je vždy adekvátny k ich celoživotnej práci.

            Sme toho  názoru, že seniori si zaslúžia úctu ale aj jeseň života hodnú človeka žijúceho v 21. Storočí.  Nízke dôchodky, nedostatočná zdravotná

            starostlivosť, nedostupnosť k mnohým službám a žiaľ často i k liekom z hľadiska nízkych príjmov, vytvára napätie a obrovský stres u týchto spoluobčanov.

            Za nedostatočné považujeme aj sociálne zabezpečenie seniorov z pohľadu často krát potrebného umiestňovania seniorov v Domove dôchodcov alebo inom sociálnom zariadení na ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov.

            Našou snahou je riešiť tieto problémy, snažiť sa stierať rozdiely medzi generáciami a pomáhať seniorom aby nestávali obeťami trhového systému či kapitalizmu.

Činnosť v tejto oblasti zameriavame:

-          Na spoluprácu s Jednotou dôchodcov a Klubom dôchodcov
-          Spoluprácu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
-          Spoluprácu s mestom a inými politickými stranami pri riešení problémov seniorov
-          Poskytovanie bezplatného poradenstva seniorom
-          Spoluprácu s podnikateľmi pri riešení problémov seniorov
-          Spoluprácu so školami
-          Legislatívnu iniciatívu zameranú na seniorov
-          Zlepšenie sociálnej a bezpečnostnej situácie seniorov
-          Ochranu seniorov pred podvodníkmi a kriminálnymi živlami
-          Organizovanie aktivít prostredníctvom ktorých dochádza k skvalitneniu života seniorov
-          Spoluprácu so zdravotnými zariadeniami
-          Spoluprácu so zariadeniami: dom dôchodcov, zariadenia sociálnych služieb

Vyspelou spoločnosťou môže byť len taká spoločnosť, ktorá sa dokáže postarať o seniorov aby ich jeseň života bola dôstojná.

                                                                                  Ilustrácia: Michaela Mesiariková

                                                                                  Študentka 3 ročník Onchodná akadémia

Kto je Online

Práve tu je 7 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Partneri