Menu

     
MIMORIADNA SITUÁCIA  NA SLOVENSKU
 
 
  Núdzový stav na Slovensku - dodržujte nariadenia vlády a rozhodnutia krízového štábu - chránte sa pred nákazou

Náš prístup ku kultúre

 

Kultúru považujeme za jednu z najvýznamnejších oblastí, ktorá bezprostredne ovplyvňuje život občanov. Kultúra je nie len relax, ale aj významný zdroj výchovy a vplyvu na mladú generáciu. Kultúra dáva možnosť realizácie nápadov, talentu, iniciatívy a zvyšovania sebadôvery od útleho detstva až po seniorský vek.

Základom v tomto poslaní kultúry sú kultúrne aktivity priamo v meste, ochotnícke aktivity, umelecké školstvo a dobrá činnosť kultúrnych zariadení.

Miestna kultúra je pre nás veľmi významná aj preto lebo má skutočné hodnoty bez snahy o zisk  na rozdiel od

 

 

oficiálnej  „ kultúry“ ktorú hustia do občanov od útleho veku rôzne médiá a ktorá

skôr krivý charakter ľudí ako vychováva.

 

 

Za priority v tejto oblasti považujeme:

-          Aktívne napomáhať a podporovať činnosť Domu kultúry Javoria
-          Aktívne napomáhať a podporovať činnosť Centra voľného času
-          Podporovať jednotlivé krúžky a súbory
-          Spolupracovať a napomáhať Základnej umeleckej škole
-          Podporovať záujmovú činnosť seniorov
-          Spolupracovať so Základnou školou v oblasti rozvoja kultúrneho cítenia žiakov
-          Propagovať pozitívne výsledky jednotlivcov
-          V rámci cyklu stretnutí s občanmi organizovať stretnutia a besedy s významnými umelcami
           čím prebúdzať záujem o kultúru
-          Podporovať ochotnícke divadlo
-          Prostredníctvom poslancov v mestskom zastupiteľstve zvolených za SMER-SD podporovať
            rozvoj kultúry z pozície mesta a mestských orgánov
-          Vyhľadávať talenty v meste aj formou zverejňovania ich prác na našej internetovej stránke
-          Za súčasť kultúry považujeme aj šport ktorý chceme vo všetkých oblastiach podporovať

 

V záujme ďalšieho zvýšenia záujmu o vlastnú domácu kultúru chceme pripraviť projekt „Talent mesta Stará Turá“ ktorý organizovať každoročne.

                                                                                              Ilustrácia: Michaela Mesiariková
                                                                                              tudentka 3 ročník Obchodná akadémia

Kto je Online

Práve tu je 15 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Partneri