Menu

     
MIMORIADNA SITUÁCIA  NA SLOVENSKU
 
 
  Núdzový stav na Slovensku - dodržujte nariadenia vlády a rozhodnutia krízového štábu - chránte sa pred nákazou

 

 

 

 

 

Mať prácu znamená mať prostriedky na život

Náš vzťah k riešeniu zamestnanosti ja adekvátny tomuto heslu. Stratiť prácu považujeme za najťažšiu psychickú traumu pre človeka, a aj pre celú rodinu. Človek by mal mať právo na dôstojný život a mal by mať teda právo aj na prácu.

Miera nezamestnanosti v našom meste je stále vysoká a žiaľ dopady krízy môžu spôsobiť že miera nezamestnanosti porastie. Tragédiou je dlhodobá nezamestnanosť, ktorá spôsobuje v rodinách sociálny úpadok a dostáva rodiny do biedy a chudoby.

Riešenie nezamestnanosti vidíme v:

-          Podporovaní zamestnávateľov a podnikateľov pri udržaní pracovných miest a tvorbe
           nových pracovných miest
-          Podporovaní občanov pre využitie živností / SZČO/
-          Vytváraní podmienok pre príchod nových podnikateľov do nášho mesta alebo blízkeho
           okolia
-          Využívaní všetkých možností dočasného zamestnania ktoré dáva príslušná legislatíva
-          V dobrej spolupráci samosprávy mesta s podnikateľmi
-          V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
-          V poskytovaní pomoci nezamestnaným občanom pri hľadaní práce aj
           prostredníctvom bezplatnej poradenskej činnosti ktorú v klube organizujeme
-          V spolupráci s odborovými organizáciami pôsobiacimi na území mesta
-          V legislatívnej iniciatíve tak, aby  zákony viac napomáhali udržaniu a vytváraniu nových
           pracovných miest
-          V spolupráci s politickými stranami pôsobiacimi na území mesta
-          V spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a predovšetkým zväzom
           priemyslu Slovenskej republiky

 

 

Sme pripravení kedykoľvek sa zapojiť do riešenia tohto vážneho problému. V prípade potreby budeme iniciovať zvolanie „ Okrúhleho stola“ zameraného na riešenie zamestnanosti v meste.

 

 

 

Ilustrácia: Michaela Mesiariková

Študentka 3 ročník Obchodná akadémia

Kto je Online

Práve tu je 17 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Partneri