Menu

     
MIMORIADNA SITUÁCIA  NA SLOVENSKU POKRAČUJE
 
 
  Núdzový stav na Slovensku sa skončil - buďte disciplínovaní, chránte sa pred nákazou

Sociálna oblasť

Sociálnu oblasť považujeme za najvýznamnejšiu zo všetkých oblastí života. Všetky aktivity vrátane rozvoja ekonomiky by mali smerovať k zvyšovaniu životnej úrovne teda k zvyšovaniu úrovne v sociálnej oblasti. Aj keď sociálnu oblasť najvýraznejšie ovplyvňuje stav ekonomiky, centrálna legislatíva, sociálna politiky vlády a parlamentu , významné miesto v rozvoji sociálnej oblasti má samospráva a teda i samotné mesto a jeho orgány.

Naše aktivity preto chceme smerovať k zlepšeniu spolupráce s mestom, k podpore aktivít mesta v sociálnej oblasti. Sociálna oblasť sa musí stať predmetom záujmu všetkých inštitúcií v meste vrátane zamestnávateľov, podnikateľov, spoločenských organizácií, politických strán, škôl, kultúrnych inštitúcií. Práve tu chceme pôsobiť na spájanie síl a hľadanie spoločných aktivít.

 

Naše hlavné úlohy sú:

-          Spolupráca so samosprávou mesta
-          Spolupráca s VUC
-          Spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
-          Spolupráca s politickými stranami v meste
-          Spolupráca s podnikateľmi a zamestnávateľmi
-          Spolupráca so zariadeniami sociálnych služieb
-          Spolupráca s odborovými organizáciami pôsobiacimi v meste
-          Iniciatívy v legislatíve v sociálnej oblasti

 

V záujme zvýšenia informovanosti a znalosti zákonov upravujúcich sociálnu oblasť budeme organizovať v rámci“ cyklu stretnutí s občanmi“ stretnutia zamerané na informovanie občanov o ich právach a povinnostiach v sociálnej oblasti.

Prostredníctvom bezplatnej poradenskej služby budeme naďalej pomáhať občanom pri riešení ich problémov v sociálnej oblasti.

Ilustrácia: Michaela Mesiariková
Študentka 3 ročníka Odchodná akadémia

 

Kto je Online

Práve tu je 18 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Partneri