Menu

          
VOĽBY DO NR SR  2020
Naša kandidátka na poslankyňu NR SR za okres Nové Mesto nad Váhom
 
 

Sociálna oblasť

Sociálnu oblasť považujeme za najvýznamnejšiu zo všetkých oblastí života. Všetky aktivity vrátane rozvoja ekonomiky by mali smerovať k zvyšovaniu životnej úrovne teda k zvyšovaniu úrovne v sociálnej oblasti. Aj keď sociálnu oblasť najvýraznejšie ovplyvňuje stav ekonomiky, centrálna legislatíva, sociálna politiky vlády a parlamentu , významné miesto v rozvoji sociálnej oblasti má samospráva a teda i samotné mesto a jeho orgány.

Naše aktivity preto chceme smerovať k zlepšeniu spolupráce s mestom, k podpore aktivít mesta v sociálnej oblasti. Sociálna oblasť sa musí stať predmetom záujmu všetkých inštitúcií v meste vrátane zamestnávateľov, podnikateľov, spoločenských organizácií, politických strán, škôl, kultúrnych inštitúcií. Práve tu chceme pôsobiť na spájanie síl a hľadanie spoločných aktivít.

 

Naše hlavné úlohy sú:

-          Spolupráca so samosprávou mesta
-          Spolupráca s VUC
-          Spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
-          Spolupráca s politickými stranami v meste
-          Spolupráca s podnikateľmi a zamestnávateľmi
-          Spolupráca so zariadeniami sociálnych služieb
-          Spolupráca s odborovými organizáciami pôsobiacimi v meste
-          Iniciatívy v legislatíve v sociálnej oblasti

 

V záujme zvýšenia informovanosti a znalosti zákonov upravujúcich sociálnu oblasť budeme organizovať v rámci“ cyklu stretnutí s občanmi“ stretnutia zamerané na informovanie občanov o ich právach a povinnostiach v sociálnej oblasti.

Prostredníctvom bezplatnej poradenskej služby budeme naďalej pomáhať občanom pri riešení ich problémov v sociálnej oblasti.

Ilustrácia: Michaela Mesiariková
Študentka 3 ročníka Odchodná akadémia

 

Kto je Online

Práve tu je 14 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Partneri