Menu

     
MIMORIADNA SITUÁCIA  NA SLOVENSKU POKRAČUJE
 
 
  Núdzový stav na Slovensku sa skončil - buďte disciplínovaní, chránte sa pred nákazou

Úlohy smerujúce na pomoc podnikateľom

 

 

Podnikateľské prostredie považujeme za základ rozvoja mesta ale aj života každého
občana. Uvedomujeme si, že podnikatelia vytvárajú pracovné miesta a dávajú prácu
ľuďom. Mať prácu znamená mať prostriedky na zabezpečenie svojho života ale aj
života svojich detí a rodiny. Životná úroveň občanov priamo závisí od schopnosti
podnikateľov.
To sú základné východiská na podklade ktorých staviame náš prístup k 
podnikateľskému prostrediu a podnikateľom mesta. Túto časť našej práce považujeme
za jednu z najdôležitejších  najmä preto, že aj v súčasnosti je miera nezamestnanosti
v našom meste vysoká.

Naše aktivity zameriavame na nasledovné úlohy:

-          Pomoc  podnikateľom  pri  riešení  ich problémov ktoré sú v kompetencii  mesta
-          Pomoc podnikateľom  pri  riešení  problémov  mimo  kompetencie mesta
-          Pomoc samostatne zárobkovo činným osobám
-          Pôsobenie na vytváranie podmienok na príchod nových podnikateľov do mesta
-          Aktívna  spolupráca s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny
-          Legislatívna  iniciatíva zameraná na zlepšovanie podnikateľského prostredia
-          Poskytovanie poradenskej činnosti aj pre podnikateľov
-          Spolupráca s odborovými organizáciami pri riešení problémov v organizáciách
-          Organizovanie účelových stretnutí  napríklad „ Okrúhleho stola“ na území mesta
-           Iniciovať zriadenie Podnikateľského inkubátora v mesta Stará Turá ktorého činnosť
            bude zameraná na pomoc začínajúcim podnikateľom

 

V rámci spolupráce s podnikateľmi pôsobiť na ich správanie smerujúce k dodržiavaniu Zákonníka práce tak aby aj pracovné podmienky a pracovno právne vzťahy na pracoviskách boli hodné úrovni 21 storočia. K tomuto účelu pomáhať podnikateľom a odborovým  organizáciám.

Ilustrácia: Simona Mesiariková

študentka 3 ročník Stredná zdravotnícka škola

 

Kto je Online

Práve tu je 6 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Partneri