Menu

          
VOĽBY DO NR SR  2020
Naša kandidátka na poslankyňu NR SR za okres Nové Mesto nad Váhom
 
 

Úlohy smerujúce na pomoc podnikateľom

 

 

Podnikateľské prostredie považujeme za základ rozvoja mesta ale aj života každého
občana. Uvedomujeme si, že podnikatelia vytvárajú pracovné miesta a dávajú prácu
ľuďom. Mať prácu znamená mať prostriedky na zabezpečenie svojho života ale aj
života svojich detí a rodiny. Životná úroveň občanov priamo závisí od schopnosti
podnikateľov.
To sú základné východiská na podklade ktorých staviame náš prístup k 
podnikateľskému prostrediu a podnikateľom mesta. Túto časť našej práce považujeme
za jednu z najdôležitejších  najmä preto, že aj v súčasnosti je miera nezamestnanosti
v našom meste vysoká.

Naše aktivity zameriavame na nasledovné úlohy:

-          Pomoc  podnikateľom  pri  riešení  ich problémov ktoré sú v kompetencii  mesta
-          Pomoc podnikateľom  pri  riešení  problémov  mimo  kompetencie mesta
-          Pomoc samostatne zárobkovo činným osobám
-          Pôsobenie na vytváranie podmienok na príchod nových podnikateľov do mesta
-          Aktívna  spolupráca s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny
-          Legislatívna  iniciatíva zameraná na zlepšovanie podnikateľského prostredia
-          Poskytovanie poradenskej činnosti aj pre podnikateľov
-          Spolupráca s odborovými organizáciami pri riešení problémov v organizáciách
-          Organizovanie účelových stretnutí  napríklad „ Okrúhleho stola“ na území mesta
-           Iniciovať zriadenie Podnikateľského inkubátora v mesta Stará Turá ktorého činnosť
            bude zameraná na pomoc začínajúcim podnikateľom

 

V rámci spolupráce s podnikateľmi pôsobiť na ich správanie smerujúce k dodržiavaniu Zákonníka práce tak aby aj pracovné podmienky a pracovno právne vzťahy na pracoviskách boli hodné úrovni 21 storočia. K tomuto účelu pomáhať podnikateľom a odborovým  organizáciám.

Ilustrácia: Simona Mesiariková

študentka 3 ročník Stredná zdravotnícka škola

 

Kto je Online

Práve tu je 15 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Partneri