Menu

     
MIMORIADNA SITUÁCIA  NA SLOVENSKU
 
 
  Núdzový stav na Slovensku - dodržujte nariadenia vlády a rozhodnutia krízového štábu - chránte sa pred nákazou
Zdravotná starostlivosť v meste
 
Kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre každého občana považujeme za samozrejmosť. Sme si vedomí, že rozsah zdravotnej starostlivosti najvýraznejšie ovplyvňuje centrálna legislatíva a správanie sa zdravotných poisťovní. Významné miesto v tejto oblasti má aj samospráva na úrovni Vyššieho územného celku /VUC/ a mesta.
 
Našim cieľom je preto vzájomnou spoluprácou v meste pôsobiť na ďalšie skvalitňovanie úrovne a rozsahu zdravotnej starostlivosti.
 
 
 
 
Pozornosť zameriavame najmä na:
-          Zachovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v Poliklinike Stará Turá
-          Nedopustiť znižovanie rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti
-          Vyvíjať aktivity smerujúce na skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti
-          Nedopustiť opakovanie stavu keď v meste nebola dostatočne funkčná ani jedna lekáreň
-          Spolupracovať s lekármi pôsobiacimi na poliklinike s cieľom napomáhať im pri riešení
           problémov s občanmi a mestom ako aj zdravotnými poisťovňami
-          V rámci cyklu stretnutí s občanmi pripravujeme stretnutia zamerané na informovanie
           občanov o liekovej politike a  právach občanov v tejto oblasti.
-          V rámci bezplatnej poradenskej činnosti poskytujeme občanom informácie aj v oblasti
           zdravotnej starostlivosti

Zdravotná starostlivosť je úzko prepojená s oblasťou sociálnou a žiaľ aj so schopnosťou občana uhradiť finančné náklady na lieky či ošetrenie. Vychádzajúc z tejto skutočnosti pripravujeme projekt „ Sociálny taxík“ ktorého cieľom je aby aj občania kopaníc a občania s nižšími príjmami mali možnosť svojej dopravy k lekárovi alebo k inému sociálnemu úkonu. Projekt prerokujeme so samosprávou mesta a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dostupná zdravotná starostlivosť je základným ústavným právom každého občana.                                                                 Ilustrácia: Michaela Mesiariková
                                                                                Študentka 3 ročník Obchodná akadémia

Kto je Online

Práve tu je 121 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Partneri