Menu

     
MIMORIADNA SITUÁCIA  NA SLOVENSKU POKRAČUJE
 
 
  Núdzový stav na Slovensku sa skončil - buďte disciplínovaní, chránte sa pred nákazou

ĽUDIA SI ZASLÚŽIA ISTOTY

 

Piliere volebného programu strany SMER – SOCIÁLNA DEMOKRACIA

 

 

Politická stabilita

 

Smer nikdy nebude súčasťou pravicového zlepenca. Smer chce zostaviť vládu z čo najmenším počtom politických strán. Najlepšie z dvoch silných a stabilných politických strán, čo zaručí zvládnuť turbulentné vonkajšie prostredie. Takéto zostavenie vlády zaručuje politickú stabilitu na celé volebné obdobie a tiež vzájomnú kontrolu. Nová vláda musí mať pozitívny cieľ – pomáhať  Slovensku a dávať ľuďom istoty.

 

Štát, ktorý chráni

 

Strana smer vo svojom programe zaručuje ochranu sociálne slabším skupinám obyvateľstva. Zložitú finančnú situáciu nebude riešiť na úkor najslabších sociálnych skupín nebude rušiť sociálne dávky ani zvyšovať DPH. Smer sa vráti k politike, ktorá zvýrazní regulačnú funkciu štátu s cieľom garantovať ľuďom bezpečné a cenovo stabilné energie a chrániť ich pred neodôvodnenými cenovými skokmi. Sociálna – ochranárska funkcia štátu bude v rokoch 2012 – 2016 konfrontovaná predovšetkým vysokou mierou nezamestnanosti, nárastom chudoby a sociálnej nerovnosti a zásadnými výzvami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Štát je zodpovedný za sociálnu únosnosť trhových mechanizmov a preto musí aktívne znižovať sociálne napätie spravodlivejšou distribúciou spoločenských ziskov a nákladov.

 

Európske hodnoty

 

Smer sociálna demokracia je politická strana, ktorá podporuje európsku integráciu za našej vlády sme prijali spoločnú menu Euro, ktoré nás zaradilo do elitného klubu štátov vyspelej Európy. Vždy budeme spolupracovať len s tými, kto neohrozuje našu menu a to je Euro. Smer –sociálna demokracia je pripravený zúčastniť sa na sprísňovaní finančnej disciplíny všetkých členských štátov Európskej únie a Eurozóny. Zároveň je pripravený obhajovať národné a štátne záujmy Slovenskej republiky.

 

Skutočný sociálny dialóg

 

Smer je strana, ktorá uznáva hodnoty sociálneho dialógu. Smer komunikuje so všetkými zložkami spoločnosti. Smer –sociálna demokracia má už skúsenosti z krízového obdobia v rokoch 2009 – 2010, pri krízovom riadení štátu za účasti širokého spektra subjektov od zamestnávateľov, cez odbory, územnú samosprávu, profesijné združenia, finančný sektor až po opozíciu.

 

Ozdravenie verejných financií

 

Slovensko potrebuje zvýšiť príjmy, aby mohlo pri ozdravovaní verejných financií plniť úlohu efektívneho sociálneho štátu. Smer rešpektuje nevyhnutnosť ozdravovania verejných financií. Dôkazom toho je aj hlasovanie za ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Smer má odvahu povedať, že pre ozdravenie verejných financií bude nutné pristúpiť aj  k menej populárnym opatreniam. Jedným z týchto opatrení je aj zvýšiť daňovú povinnosť pre bohatých a silných. Nemáme záujem o získavanie príjmov z dane pridanej hodnoty. Smer hľadá riešenia nie u chudobných, ale u tých ktorí majú zisky a peniaze.

 

Obnovenie hospodárskeho rastu

 

Smer – sociálna demokracia odmieta robiť hospodársku, finančnú a sociálnu politiku, ktorá vedie k zastaveniu hospodárskeho rastu s katastrofálnymi dôsledkami na príjmy štátu. Smer  po skúsenostiach z rokov 2008 – 2010  bude stimulovať ekonomiku kombináciou verejných a privátnych investícií do výstavby diaľnic, atómových elektrární, širokorozchodnej železnice a nájomného bývania.

 

Kto je Online

Práve tu je 13 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Partneri